O lize

Proč vůbec tato nová liga na Přerovsku vznikla?

Přerovská liga PÚ vznikla sjednocením pohárových soutěží, které dosud nebyly zařazeny do žádného ligového kalendáře a ze soutěží, které nechtějí dále pořádat jiné ligy. Cílem je vytvořit poměrně kvalitní ligu v okolí Přerova.
Dalším důvodem je také zatraktivnit a prodloužit hasičskou sezónu bojem o body a ceny všem družstvům, které se neúčastní jen jedné ligy a chtějí hasičskou sezónu zužitkovat co nejvíce. Úkolem Přerovské ligy určitě NENÍ vytvářet konkurenční boj mezi okolními soutěžemi. Podle okolních lig uzpůsobujeme jak svá pravidla (proč vymýšlet něco nového, když to okolo funguje a navíc jsou na to všichni zvyklí), tak kalendář, kdy většina soutěží Přerovské ligy si ponechala svůj obvyklý termín. Pokud se tedy podíváme na kalendář, zjistíme, že většina lig v okolí v tyto termíny buď ještě nezačala, nebo díky soutěžím Přerovské ligy konajícím se až v září již je dávno dobojována. Jelikož v čele této ligy jsou především sami závodníci a dlouhodobí pořadatelé soutěží, věříme, že liga bude mít patřičnou kvalitu a bude pro soutěžní týmy zajímavá (mix závodů 2B a 3B, dokonce noční soutěže...)  

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 1  Stránka: 

0